CDC Data

Důvěryhodné úložiště datDůvěryhodné úložiště dat představuje řešení zaměřené na střednědobé a dlouhodobé důvěryhodné ukládání dokumentů. Jde o oblast práce s dokumenty, která nebyla dosud uspokojivě řešena. I když na trhu existuje spousta řešení spisových služeb, elektronických archivů, DMS, apod. – tato řešení buď ignorují požadavky na důvěryhodnost, nebo nevycházejí z platné legislativy.

Naše řešení svým pojetím ojedinělé na českém trhu a garantuje splnění všech podmínek dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Nenabízíme komplexní systém pro práci s dokumenty, ale jejich jednoduché uložení a vyhledávání na důvěryhodném úložišti dat.

Naše řešení je založeno na prověřené technologii společnosti NetApp. Nenabízíme vám pouze důvěryhodné úložiště, ale dostanete technologicky vyspělé řešení pro ukládání s technologií SnapLock.

Co je technologie SnapLock?

Kouzla z pekel možná platí na osobní počítače, ale ne na důvěryhodný archiv!SnapLock technologie je alternativou k tradičnímu optickému "write once, read many" (WORM) médiu. SnapLock se používá pro ukládání read-only dat. SnapLock je licencovaná vlastnost, která pracuje s aplikačním softwarem pro správu dat bez možnosti jejich přepisování. Hlavním cílem této funkce Data ONTAP je poskytnout WORM úložiště a s politikou udržení dat a funkčností pomocí otevřených protokolů, jako CIFS a NFS. Díky použití otevřených protokolů je WORM úložiště k dispozici pro širokou škálu operačních systémů, které k diskovému poli přistupují s použitím svých standardních prostředků. SnapLock je certifikován pro důvěryhodné úložiště dat dle zákona č.499/2004 o archivnictví a spisové službě.

Pokračujte: Co říká zákon?, Naše řešení

Důvěryhodný archiv

Napište nám

Odeslat zprávu